ENGLISH

|

צור קשר
greenbg greybg harei yehuda animation house
| הישיבה | מייסד הישיבה
פרופיל
gallery

ישיבת הרי יהודה
מייסד הישיבה

הגאון ר' צבי כהנא - גרושקא זצ”ל נולד בשנת תרפ”ב (1921) בעיירה סרני- וואהלין למד בישיבת סטולין, ברנוביץ ובישיבת מיר בפולין, לאחר מכן בשנחאי, לאחר שעלה ארצה היה מראשוני התלמידים בישיבת סלבודקא בבני ברק, לאחר נישואיו בשנת תש”י להרבנית חסידה ע”ה בת הגאון רבי יצחק אריאלי זצ”ל בעל “עיניים למשפט” המשיך בלימודיו בישיבת מיר בירושלים, בשנת תשכ”ד (1964) ייסד את הישיבה במושב בית מאיר, בדרכו החינוכית המיוחדת אותה קיבל מרבותיו הגאון ר' אלחנן וסרמן הי”ד ומראשי ישיבת מיר הגאון ר' אליעזר יהודה פינקל זצ”ל ומהמשגיח רבי .יחזקאל לוינשטיין זצ”ל

השקיע בתלמידיו מלבד ללימוד התורה גם לחינוך לדרך ארץ שקדמה לתורה וליושר ואמת בחיי המעשה. ובאווירה מיוחדת זו נוצר קשר אישי נדיר בין ראש הישיבה לתלמידיו קשר אשר נהיה ליותר מקשר משפחתי. ובוגרי הישיבה מהם בתפקידים תורניים חשובים ברבנות ובהרבצת תורה ומהם בעולם המעשה אשר ממשיכים בגאון את הדרך אותה קבלו מראש הישיבה זצ”ל. נפטר בו' בתשרי תשנ”ז. ובצואתו שם את הדגש על היושר והאמת שהיו נר לרגליו אותם הנחיל לדורות.

קטע מהצוואה

»"קטע מעיתון "בקהילה

הישיבה שוכנת בפאתי מושב בית מאיר בלב הרי ירושלים רחוק משאונה של עיר ובאווירה כפרית ופסטורלית בצל החורש והטבע. דבר המשרה שלווה ורוגע.לתלמידים ומסייע רבות לקידומם האישי

הרב אהרון כהנא

בישיבה כיום תלמידים בגילאי 14-18 בכתות קטנות וצוות מסור המתמסר לכל תלמיד באופן אישי בעיצוב חייו ואישיותו ולהדריכו למקומו הנכון בחיי היום יום וכל זה נעשה באווירה ביתית ומשפחתית, התלמידים מהווים משפחה אחת מאוחדת עם רבני הישיבה דבר הנמשך גם לאחר סיום תקופת הלימודים במקום, דבר המתבטא בקשר יומיומי עם הצוות גם בהמשך גם בהמשך דרכם בישיבות הגבוהות ובחיי המעשה, וגם לאחר נישואיהם. במקום קיים כולל אברכים תלמידי חכמים מופלגים השוהים במקום עד שעות הלילה המאוחרות וערבי שבתות וחלקם אף שוהים במקום במשך כל השבוע, אברכי הכולל מהווים דוגמא אישית ומסייעם רבות .לקידומם של תלמידי הישיבה ומשפיעים רבות על תושבי הסביבה המתקרבים לתורה ומצוות

ראשי הישיבה והצוות

הרב שלום קרלינסקי
בראש הישיבה עומדים כיום בנו של מייסד הישיבה הרב אהרון כהנא שליט”א וחתנו של מייסד הישיבה הרב שלום קרלינסקי שליט”א, יחד עם הצוות החינוכי החשוב והמסור שבראשות הרב שלמה גינזבורג שליט”א, הרב זאב קמנצקי שליט”א, הרב יוסף בלכמן שליט”א והרב עקיבא אורלנסקי שליט"א. מספר אנשי הצוות הוא 18 איש שהם רבנים,מורים וחונכים, יש לציין כי בין אנשי הצוות החינוכי מכהנים שלשה מבוגרי הישיבה בעבר.

הרב שלמה גינזבורג
בנשיאות הישיבה מכהן הגאון ר' יצחק ארנברג שליט”א אב”ד ברלין מראשוני תלמידי הישיבה בשנים תשכ”ד - תש”ל (1964-1970)
בנשיאות ועד ידידי הישיבה בארה”ב מכהן הרב חיים גוטמן שליט”א מראשוני תלמידי הישיבה בשנים תשכ”ד - תשכ”ז (1964-1967) ובית המדרש של הישיבה נקרא בשם “בית יחיאל” ע”ש אביו הרה”ח ר' יחיאל גוטמן ז”ל מחשובי חסידי אלכסנדר.
| הישיבה | מייסד הישיבה
homepage
profile
gallery
ישיבת הרי יהודה - פסגת יצחק - רחוב גשר החיים 7 ירושלים
המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד